Home 2017-02-20T11:57:46+00:00

Spanenco ontwikkelt en helpt ontwikkelen

Development

Spanenco is een ideeënfabriek, waarbij constant nieuwe bedrijfsconcepten van de band rollen.
Zo wordt momenteel de haalbaarheid van een e-commerce concept en van een sport platform onderzocht.

Het starten van nieuwe bedrijven gaat meestal in co-creatie.
Spanenco is daarom op zoek naar enthousiaste ondernemers die mee willen werken aan het opzetten van een nieuw bedrijf.
Ook komt Spanenco graag in contact met ondernemers die vanuit hun eigen bedrijfsidee willen starten of net gestart zijn.

Neem contact op via het contactformulier of bel +31 (0)6 45 308 546

Spanenco is een ideeënfabriek, waarbij constant nieuwe bedrijfsconcepten van de band rollen.
Zo wordt momenteel de haalbaarheid van een e-commerce concept en van een sport platform onderzocht.

Het starten van nieuwe bedrijven gaat meestal in co-creatie.
Spanenco is daarom op zoek naar enthousiaste ondernemers die mee willen werken aan het opzetten van een nieuw bedrijf.
Ook komt Spanenco graag in contact met ondernemers die vanuit hun eigen bedrijfsidee willen starten of net gestart zijn.

Neem contact op via het contactformulier of bel +31 (0)6 45 308 546

Naast het creëren van nieuwe bedrijfsconcepten ontwikkelt Spanenco eigen web diensten.
Ook dit doet Spanenco meestal in co-creatie.
Spanenco is daarbij op zoek naar ontwikkelaars die samen een nieuwe web dienst willen ontwikkelen.

Meer weten over web development mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op.

Naast het creëren van nieuwe bedrijfsconcepten ontwikkelt Spanenco eigen web diensten.
Ook dit doet Spanenco meestal in co-creatie.
Spanenco is daarbij op zoek naar ontwikkelaars die samen een nieuwe web dienst willen ontwikkelen.

Meer weten over web development mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op.

Consultancy

Nieuwe internettechnologie zorgt ervoor dat markten in rap tempo veranderen. Zo zijn de muziek-, film- en boekenmarkt in korte tijd veroverd door disruptieve bedrijven zoals Spotify, Netflix en Amazon. Bedrijven die te lang vasthouden aan oude businessmodellen raken achterop bij de concurrentie en dreigen langzaam kopje onder te gaan. Het is daarom belangrijk dat uw bedrijf snel kan inspelen op nieuwe en veranderende markten. Hierdoor kan het nodig zijn om bestaande bedrijfsmodellen te wijzigen, processen anders in te richten en/of nieuwe productproposities te introduceren. Spanenco, gespecialiseerd op bedrijfskundig ICT-vlak, helpt u hierbij. Het maakt daarbij niet uit of u net met uw onderneming bent gestart of al een gevestigde naam bent. Ontdek hieronder wat Spanenco voor u kan betekenen of neem direct contact op voor meer informatie.

Het kan zijn dat u uw bedrijfsmodel wilt wijzigen om beter in te spelen op veranderende marktomstandigheden of om nieuwe markten aan te boren. Spanenco helpt u bij het creëren van uw nieuwe bedrijfsplannen, zoals met het definiëren van nieuwe bedrijfsmodellen, marketingplannen en financiële plannen.

Spanenco helpt bij het opzetten van nieuwe bedrijven en bij het maken van nieuwe bedrijfs- en projectplannen.

Het kan zijn dat u graag wilt weten waar uw bedrijf zich in kan verbeteren. Spanenco brengt uw huidige bedrijfssituatie in kaart en toetst uw bedrijfsplannen op mogelijke verbeteringen.
Spanenco helpt u met het realiseren van bedrijfsvernieuwingen. Zo wordt u bijvoorbeeld geholpen met de herdefinitie van uw bedrijfs- en projectplannen, en met de implementatie van nieuwe processen en producten.

Nieuwe bedrijfsplannen zorgen ervoor dat uw bedrijfsprocessen gewijzigd moeten worden. Zo kan het zijn dat u uw bedrijf beter wilt afstemmen op wijzigende marktsituaties of dat u efficiënter wilt gaan werken. Spanenco helpt u met het in kaart brengen van uw huidige processen en helpt u met het ontwerpen van nieuwe processen.

Wanneer u uw bedrijfsplannen wijzigt en/of nieuwe producten introduceert, dan kan het noodzakelijk zijn om nieuwe bedrijfsprocessen in te voeren. Spanenco helpt u met het definiëren en realiseren van nieuwe processen.
Spanenco brengt uw bestaande processen in kaart en analyseert de mogelijkheden tot verbetering. Zodoende ontstaat een totaaloverzicht van processen die aan vernieuwing toe zijn.
Spanenco ontwerp nieuwe processen en helpt u bij het in de praktijk brengen van procesverbeteringen.

Het wijzigingen van uw bedrijfsplannen kan invloed hebben op de manier waarop u uw huidige producten en diensten in de markt wilt zetten. Ook kan het zijn dat u geheel nieuwe producten en/of diensten wilt introduceren. Spanenco helpt u met het (her)definiëren van uw marktstrategie, waarbij u onder andere advies krijgt over nieuwe verdienmodellen en producttoepassingen.

Spanenco helpt u met het opstellen en reviewen van businesscases van nieuwe producten en diensten. Dit omvat bijvoorbeeld het uitvoeren van marktanalyses en het bepalen van verdienmodellen en marktpositioneringen.
Voldoet het huidige verdienmodel van uw product nog, of kunt u beter een andere marktstrategie kiezen? Spanenco analyseert uw bestaande producten en brengt in kaart of deze producten voldoende toekomstbestendig zijn.
Spanenco helpt u met het definiëren en toepassen van vernieuwde productproposities. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een ander verdienmodel toe te passen op een bestaand product.
Contact

Over

Ruben Span
Ruben SpanFounder
Na zijn master Business & IT is Ruben aan de slag gegaan bij een consultancybureau. Als innovatieconsultant heeft hij een groot aantal kleine en grote bedrijven geadviseerd rondom de publieke financiering van innovatieplannen. Naast het verkrijgen van inzichten in de nieuwste (nog in ontwikkeling zijnde) technieken, is hij zich gaan specialiseren in het definiëren van bedrijfs- en projectplannen. Na bijna zes jaar bedrijven te hebben geadviseerd op het innovatievlak, heeft Ruben besloten om zijn eigen bedrijf op te richten om zodoende zelf innovaties te realiseren.
About
About
Spanenco is een jonge bedrijfskundige ICT-onderneming die staat voor het samen creëren van nieuwe ideeën en oplossingen. Dit doet Spanenco met het ontwikkelen van eigen oplossingen (Development) en met het helpen van bedrijven zich verder te ontwikkelen (Consultancy). Spanenco is gevestigd in Overveen en staat altijd open voor het bespreken van nieuwe ideeën.